Samtidigt att validera den enheten serial0 var verkligen en serieport