Flirta beröringssignaler

Ansiktsförlamning: Stort eller fullständigt bortfall av motoriska muskelfunktioner i ansiktet.Tillståndet kan bero på central eller perifer skada. Skador på nervbanor i centrala nervsystemet från hjärnbarken till ansiktets nervkärnor i pons medför muskelsvaghet som oftast ej omfattar pannans muskler.

Ansiktsförlamning. Medicinsk sök